Νομικοί Σύμβουλοι

Tο γραφείο μας στελεχώνεται από μία ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων νομικών συμβούλων, με στόχο την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων εντολέων μας, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση υποθέσεων αγοράς και πώλησης ακίνητης περιουσίας, ελέγχων τίτλων, δικαίου κτηματολογίου, εμπορικού δικαίου (δίκαιο εταιρειών, τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας), αστικού δικαίου (ενοχικό, εμπράγματο, κληρονομικό, οικογενειακό δίκαιο) και δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Start typing to see posts you are looking for.