Μελέτες Πυρασφάλειας

Συντάσσουμε την ολοκληρωμένη μελέτη πυρασφάλειας / πυρόσβεσης για το χώρο που σας ενδιαφέρει, διασφαλίζοντας την προστασία του κτιρίου και διατηρώντας την καλαισθησία του χώρου. Είναι η μελέτη για τον υπολογισμό και σχεδιασμό μέτρων που προβλέπονται κατά την κατασκευή ενός κτιρίου και αποβλέπουν αφενός στην πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο και αφετέρου στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Start typing to see posts you are looking for.